Soluții

Schimbul electronic de date (EDI) este conceptul de comunicare a informațiilor pe cale electronică. Cele două exemple clasice de astfel de informații sunt comenzi de achiziție și facturi. Există standarde tehnice clare pentru EDI pentru a facilita părțile care tranzacționează astfel de instrumente fără a trebui să facă aranjamente speciale.

Tecnet

Schimbul electronic de date (EDI) este conceptul de comunicare a informațiilor pe cale electronică. Cele două exemple clasice de astfel de informații sunt comenzi de achiziție și facturi. Există standarde tehnice clare pentru EDI pentru a facilita părțile care tranzacționează astfel de instrumente fără a trebui să facă aranjamente speciale.

Optimizare financiară:

Clienții beneficiază de o plată făcută mai rapid, precum și de termene de plată mai avantajoase. Costurile aferente personalului necesar procesării documentelor transmise în format fizic sunt, astfel, simțitor reduse.

Viteză îmbunătățită:

 Reduceți durata tranzacțiilor. În timp ce procesul fizic poate dura chiar și o săptămână, în cazul facturilor electronice, totul se întâmplă instant.

Siguranța datelor:

Comunicarea prin EDI beneficiază de un nivel ridicat de siguranță, similar cu tranzacțiile interbancare.

Eficientizarea procesului:

Minimizați potențialele erori umane, ce ar putea surveni și care ar putea produce eventuale inadvertențe între documente. Eliminarea procesării manuale a fișierelor, precum și a introducerii și reintroducerii manuale a datelor va contribui la eficientizarea întregului proces.

Îmbunătățirea parteneriatelor:

Colaborați într-un limbaj comun cu partenerul dumneavoastră de afaceri. Aliniați-vă procesele și fluidizați-vă comunicarea.

Portal Facturi

Pentru utilizatorul ce emite facturile electronice, scopul procesului de dematerializare al acestora este de economisire a spațiului de depozitare, reducere a costurilor de tipărire și al celor de achiziționare a plicurilor și timbrelor poștale.

Portalul permite dematerializarea completă a facturilor imediat după ce fluxul de facturare a fost implementat, indiferent de nivelul de acceptanță al facturilor electronice de către partenerii comerciali ai emițătorului.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor și cerințelor utilizatorului emițător de facturi electronice în relația cu partenerii săi comerciali, platforma www.portal-facturi.ro oferă o suită de servicii integrate, în materie de emitere și transmitere de facturi.

Portal Facturi

  • recepționarea și validarea inițială a structurii fișierului care conține datele brute ale facturii din care va fi generată o factură electronică 
  • structura datelor fixe adăugate datelor brute, cu scopul de a emite un exemplar original al facturii electronice 
  • generarea exemplarului original al facturii electronice, în format PDF, prin optimizarea cu datele fixe a nivelului de date brute, referitoare la fiecare factură 
  • optimizarea formatului facturii electronice la cel solicitat de către destinatari, 
  • exemplarul original al facturii emise va fi semnat electronic de către emițător, marcat temporal, urmând a fi arhivat pentru o durată de 10 ani (conform legii nr. 82/1991), în arhiva electronică acreditată de MCSI

eArchive

Platforma eArchive a fost concepută cu scopul de a facilita emițătorului respectarea legislației în vigoare și totodată facilitarea păstrării documentelor fiscale în format electronic, reducând necesitatea spațiului de stocare și a timpului necesar extragerii documentelor.

Arhivarea electronică a documentelor permite păstrarea în format digital, ușor de manipulat, a documentelor generate în format electronic sau transferate de pe suport analog.

Potrivit cerințelor legale în vigoare, arhivarea electronică presupune semnarea acestora de către proprietar prin utilizarea unui certificat calificat de semnătură electronică emis de către o autoritate de certificare acreditată și stocarea acestor informații în cadrul unui centru de date certificat și acreditat de către MCSI.

eArchive

  • recepționarea și validarea inițială a structurii fișierului care conține datele brute ale facturii din care va fi generată o factură electronică 
  • structura datelor fixe adăugate datelor brute, cu scopul de a emite un exemplar original al facturii electronice 
  • generarea exemplarului original al facturii electronice, în format PDF, prin optimizarea cu datele fixe a nivelului de date brute, referitoare la fiecare factură 
  • optimizarea formatului facturii electronice la cel solicitat de către destinatari, 
  • exemplarul original al facturii emise va fi semnat electronic de către emițător, marcat temporal, urmând a fi arhivat pentru o durată de 10 ani (conform legii nr. 82/1991), în arhiva electronică acreditată de MCSI